Projektowanie wnętrz prywatnych

Domy, mieszkania, apartamenty.

Projektowanie ogrodów prywatnych

Ogrody przydomowe, nawierzchnie, mała architektura, obiekty wodne.

Home staging

Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży lub wynajmu.

Projektowanie wnętrz komercyjnych

Restauracje, hotele, bary, sklepy, przestrzenie publiczne.

Projektowanie terenów przestrzeni publicznej

Place, skwery, zieleń miejska, zieleń osiedli mieszkaniowych.

Nadzór budowlany

Pomoc w realizacji projektu oraz organizacji pracy.